Reference
Događaji

EU-OSHA: Sigurnija radna mjesta

EU-OSHA

Naručitelj:

EU-OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu) i MDDSZ (Ministarstvo rada, obitelji, socijalne politike i jednakih mogućnosti)

Elementi:

organizacija događaja, PR, društvene mreže

Organizacija press konferencije

Naručitelj:

EU-OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu) i MDDSZ (Ministarstvo rada, obitelji, socijalne politike i jednakih mogućnosti)

Elementi:

organizacija događaja, PR, društvene mreže

Misija je Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) osvijestiti svekoliku javnost o rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima su izloženi i njihovu sprečavanju. Cilj je agencije pružiti sigurnija i zdravija radna mjesta u Europi. Kampanje za zdravo radno okružje glavna su aktivnost EU-OSHA-e za podizanje svijesti kojima šalju jasnu poruku: „Sigurnost i zdravlje na radu – skrb za sve. Dobro za vas. Dobro za posao.“

Izazov

Različitim aktivnostima potaknuti ciljanu javnost uz događaje i kampanje za zdravo radno okružje, europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu te mnoge druge aktivnosti za podizanje svijesti.

Organizacija događaja_catering
Kovačnica doživljaja

Međunarodne konferencije i simpoziji

Kampanja za razdoblje 2018.–2019. naziva „Sigurno gospodarenje kemijskim tvarima za zdrava radna mjesta” namijenjena je podizanju svijesti o rizicima koje uzrokuju opasne kemijske tvari na radnome mjestu i poticanju kulture sprečavanja rizika. U sklopu ove kampanje cijele smo godine organizirali međunarodne konferencije i simpozije s do 300 posjetitelja, tiskovne konferencije i mnoge druge aktivnosti o podizanju svijesti.

Kovačnica doživljaja

Promotivni događaji i e-konferencije o sigurnosti i zdravlju na radu za mlade

Trenutačno organiziramo projekte promocije sigurnosti i zdravlja na radu kojima želimo potaknuti kulturu sigurnosti među mladima u Sloveniji. Mladima treba usaditi kulturu sigurnosti kako bismo im osigurali siguran početak karijernog puta.

Za srednjoškolce i studente organiziramo gledanje dokumentarnih filmova iz područja sigurnosti i zdravlja na radu koji su osvojili nagrade za zdravo radno okružje na festivalu dokumentarnoga i animiranog filma u Leipzigu (DOK Leipzig). Nakon projekcija slijedi vođena rasprava s moderatorom. Prikazivanjem filmova želimo mladima skrenuti pozornost na važnost sigurnosti i zdravlja na radnome mjestu.

Pri osvješćivanju osnovnoškolaca o sigurnosti i zdravlju na radnome mjestu mnogo je pomogao lik Napo – europski ambasador za zdravo radno okružje koji u nizu kratkih crtanih filmova govori o važnim temama koje se odnose na sigurnost i zdravlje na radnome mjestu.

Organizacija događaja_press konferencija

Uspjeh aktivnosti EU-OSHA

Čak 89 % anketiranih smatra da se agencija EU-OSHA bavi pravim prioritetima u području sigurnosti i zdravlja na radu, a 87 % ih tvrdi da rad agencije predstavlja dodatnu vrijednost nastojanjima nacionalnih organizacija za sigurnost i zdravlje na radu.

(Istraživanje zadovoljstva korisnika za 2018., EU-OSHA)

Izjava klijenta

Agencija Vodik od 2018 godine kao podizvođač Europske agencije za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu (EU-OSHA) provodi kampanje za Zdravo radno okruženje te zajedno podižemo svijest među radnicima, poslodavcima i širom javnošću o ključnim temama sigurnosti i zdravlja na radu. Ekipa Agencije Vodik se pokazala pouzdanom i profesionalnom. Ključna je za uspješnu provedbu naših događaja.

Vladka Komel
Koordinatorica nacionalne informacijske točke EU-OSHA, MDDSZ
Započnimo projekat zajedno Započnimo projekat zajedno